“Ik stem ook”

Na de voorjaarsvakantie zijn de groepen 8 gestart met het project ‘Ik stem ook’ van stichting ProDemos. Aan de hand van een werkboek leren de kinderen hoe de gemeenteraadsverkiezingen werken, Ze staan ook uitgebreid stil bij de onderwerpen waarover een gemeenteraad mag en kan beslissen. Op vrijdag 2 maart heeft een gemeenteraadslid een gastles geven in de beide groepen 8. Op 16 maart hebben de kinderen ook echt hun stem kunnen uitbrengen in een heuse stembus die meerdere scholen heeft aangedaan.