Project “Vogels”

Van maandag 22 oktober tot en met woensdag 7 november werken alle klassen aan het project vogels.

Alle kinderen hebben maandag 22 oktober de opening bijgewoond. Er waren prachtige ara’s in de gymzaal, de kinderen kregen heel veel informatie over ara’s. Klik hier voor de foto’s.
Alle kinderen krijgen de komende weken een gastles. Ook hebben alle kinderen hebben een brief gekregen waarin staat hoe ze mee kunnen doen aan de fotowedstrijd.  Alle leerkrachten hebben een leskist gekregen van Terra Maris, waar ze in de klas mee aan de slag gaan. Op de borden bij de ingang vinden de kinderen elke dag nieuwe woorden die in de klas behandeld worden. Zo breiden we de woordenschat verder uit. In de bovenbouw leren we daar ook nog spreekwoorden bij (één zwaluw maakt nog geen zomer, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, etc). Op de laatste woensdag, 7 november, wonen alle kinderen een roofvogeldemonstratie bij op het schoolplein. Op diezelfde woensdag stellen we ook al ons werk tentoon, tussen 17 en 19 uur. U bent daarvoor van harte uitgenodigd!

Foto’s van de gastlessen en andere activiteiten:

 • In de basisgroepen hebben de kinderen een gastles gekregen van Boris (illustrator/ striptekenaar, vader van Miya Mae). Hij heeft verteld over de vogels die hij tekent voor een vogelgids. De kinderen hebben een mooie vogel getekend naar aanleiding van de verhalen. Klik hier voor de foto’s.
 • In de basisgroepen B en D heeft juf Emmie een les gegeven over kippen. Klik hier voor de foto’s.
 • Groep 6A heeft na een les over uilen, uilenballen uitgeplozen en wat was daar veel in te vinden. Haren, veren, skeletjes van dieren, enz…klik hier voor de foto’s.
 • In groep 6B hadden de kinderen vrijdag 26 oktober een bijzondere gast. Bij Hein thuis hebben ze kippen en z’n moeder kwam naar school met “Truus”.
  Hein en z’n moeder vertelden zoveel mogelijk over de kip en de kinderen mochten vragen stellen en voelen hoe zacht en warm Truus is. Klik hier voor de foto’s.
 • De kinderen uit de groepen 8 hebben de kinderen van de basisgroepen de vogeltjesdans geleerd. Klik hier voor de foto’s.
 • In basisgroep C kwam Pietje op bezoek. Ook hebben de kinderen vogelvoer gemaakt. Klik hier voor de foto’s.
 • De groepen 3 zijn naar buiten gegaan om vogels te kijken en hierover werkbladen te maken. Klik hier voor de foto’s.
 • Foto’s van de tentoonstelling, klik hier.
 • Foto’s van de prijsuitreiking van de fotowedstrijd, klik hier.