Weer naar school

Maandag 11 mei was het eindelijk zover! Na een lange tijd konden wij de kinderen weer verwelkomen. Uiteraard was het brengen en halen van de kinderen anders dan anders, maar alles verliep goed.

De ene dag krijgt de helft van de klas les op school en volgen de kinderen die die dag thuiszitten streams met instructiemomenten en kunnen ook zij aan de slag. Zo krijgen de kinderen die thuis zitten ook les. Ook kan op deze manier de groep die thuiszit en de groep die les op school heeft elkaar toch even zien. Zo zijn wij toch met zijn allen samen.

Wij vinden het heel fijn om alle kinderen weer te kunnen zien en samen aan de slag te kunnen gaan.