Kwaliteit

Onze school werkt met “Integraal” een kwaliteitszorgsysteem dat functioneert binnen het schooladministratiesysteem Parnassys. Dit systeem stelt ons in staat om de sterke en minder sterke kanten van onze school in kaart te brengen en er vervolgens planmatig op te reageren.

Ook meten we in hoeverre ouders tevreden zijn over de school. De uitslag wordt door ons gebruikt voor het verder optimaliseren van onze kwaliteit. Hier vindt u de uitslag van de laatst gehouden oudertevredenheidspeiling van november 2017:

Oudertevredenheidspeiling 2017

Uit de laatste leerlingenenquete bleek dat onze leerlingen hun school boven gemiddeld waarderen op nagenoeg alle bevraagde onderdelen. Het grootste opvallende verschil met het landelijk gemiddelde was dat onze leerlingen vinden dat er ‘weinig vervelende dingen’ in de groep gebeuren. De items Kinderen vinden het fijn dat ze op deze school zitten en Kinderen vinden dat ze veel leren op school, scoorden ook hoger dan gemiddeld en kregen nagenoeg de maximum score!

Leerlingen willen graag meepraten over wat er op school gebeurt. Daarom zijn op alle Archipelscholen en dus ook op de Theo Thijssenschool  leerlingenraden geïnstalleerd.