Leerlingenraad

Onze school heeft sinds enkele jaren een leerlingenraad voor de kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. De leerlingenraad praat mee over het beleid in de school.

Eerdergenoemde groepen kiezen uit elke klas één kind dat hen zal vertegenwoordigen in de raad. Voorafgaand aan de verkiezingen voeren de kinderen die zich beschikbaar hebben gesteld campagne, presenteren en profileren zij zichzelf en natuurlijk de punten die zij van groot belang vinden.

Op 22 november 2019 is de nieuwe leerlingenraad gekozen! Nadat de kandidaten hun plannen de dag ervoor in hun eigen klas hadden gepresenteerd vond de verkiezing plaats, de vorige leerlingenraad had hierbij de leiding.

De nieuwe leerlingenraad (2019-2020) bestaat uit Lucas (5A), Sara (5B), Sten (6A), Sam (6B), Fienne (7A), Levi (7B), Saar (8A) en Jesse (8B).

De raad vergadert minstens zes keer per jaar. Ook deze nieuwe raad zal weer aan de slag gaan met ambitieuze plannen voor de school, zoals bijvoorbeeld; “gescheiden afval, speelmogelijkheden op school, etc.

Een van de meest tot de verbeelding sprekende resultaten van de leerlingenraad is het speelbos naast de school.