Missie en visie

Het is onze missie om kinderen optimaal voor te bereiden op de periode na de basisschool. Bovendien willen we dat de leerlingen de basisschooltijd ervaren als een fijne tijd in hun leven.

Kenmerkend voor onze school is het enthousiasme waarmee we proberen een breed en aansprekend onderwijsaanbod aan te bieden. Hierbij hopen we dat dit enthousiasme bij de leerlingen een vonk doet overslaan waardoor ze niet alleen een gelukkige schooltijd hebben maar ook goed voorbereid de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, een prettig klasklimaat, het zijn voor ons basisvoorwaarden om kinderen zich te laten ontwikkelen. Niet voor niets is Theo Thijssen (‘De gelukkige klas’) de naamgever van onze school en is onze slogan ‘Leren is Leuk!’. Leren doen we in de groepen 3 t/m 8 in jaarklassen, maar bij de jongsten kiezen we voor ‘basisgroepen’ waarin leerlingen van de leerjaren 1 en 2 samen optrekken binnen een op het individu afgestemd ontwikkelingsaanbod.

In ons werk laten we ons inspireren door Theo Thijssen maar ook door latere pedagogen, als Luc Stevens. Allen beschouwen zij psychisch welbevinden als absolute voorwaarde voor de ontwikkeling en voor het leren.

Krachtig samengevat en ook voor kinderen begrijpelijk, kiezen we daarom voor de slogan: ‘leren is leuk!’

De kernwaarden van Archipel Scholen (kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, maatschappijgericht en samenwerkingsgericht) fungeren als leidraad voor de organisatie als geheel en voor het beleid voor de toekomst.