Nieuwe ouders- informatie

Wat fijn dat u een kijkje neemt op de website van onze school!

Een basisschool kiezen voor uw kind(eren) is voor elke ouder een belangrijke beslissing. Ieder kind volgt immers minstens acht jaar basisonderwijs. Ouders gaan dan ook vaak weloverwogen te werk. Er zijn ook verschillen tussen scholen. In sfeer, visie, de onderwijskundige aanpak en de manier van omgang met kinderen en ouders.

Wij willen u graag helpen een weloverwogen keuze te maken.

U bent van harte welkom om langs te komen, samen met uw kind.

U kunt een afspraak maken met de directie door te bellen naar 0118-490245 of u kunt het kennismakingsformulier invullen. Tijdens de afspraak krijgt u informatie over onze school en een rondleiding. U kunt in dit gesprek alle vragen stellen die u heeft. U kunt ook een gesprekje hebben met één van de leraren. Na het gesprek krijgt u een schoolgids mee, zodat u de informatie rustig kunt nalezen.

Onze school kent geen wachtlijsten.

Kleuters kunnen vanaf hun vierde jaar naar school. Als een kind is aangemeld, dan kan het komen wennen vanaf 5 weken voor de vierde verjaardag. Het wennen bestaat wekelijks uit 1 dag of dagdeel. De data worden in overleg met een leerkracht uit groep 1 vastgesteld.

Voor kinderen die vanaf een andere school instromen gelden geen speciale regels. Zij kunnen meestal direct geplaatst worden.

Voor kinderen die van een speciale basisschool komen is een onderwijskundig rapport noodzakelijk en zal duidelijk moeten zijn dat onze school kan voldoen aan de instructie- en ondersteuningsbehoeften van het te plaatsen kind.

U kunt hier de schoolgids downloaden