Ons onderwijs

Ieder kind leert anders!
Dat maakt het plannen en organiseren van onderwijs tot een ingewikkelde klus.
Onze oplossing: het individueel ontwikkelingsplan (IOP). Dit document helpt de leerkracht bij het afstemmen op de individuele leerling, zorgt ervoor dat de leerling zicht krijgt op het eigen leerproces en informeert ouders over de stand van zaken en de bedoelingen.

Leren is leuk!
We proberen het onderwijs aantrekkelijk en uitdagend te maken. We hopen dat kinderen enthousiast naar school gaan. Dat doen we bijvoorbeeld door bij de kennisgebieden de kinderen zelf dingen te laten ontdekken en door bijzondere en leuke activiteiten als projecten en excursies te plannen.
Jaarlijks presenteren de kinderen zich aan de ouders met een theatervoorstelling.

We willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Het gaat ons echter niet alleen om ‘boek en schrift en laptop’ maar ook om zaken als ‘creativiteit’ en omgaan met elkaar’.