De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ongeveer 14 leden. Alle leden worden gekozen door de ouders. Vanuit het schoolteam zijn er twee adviserende leden. Zij organiseren diverse activiteiten op school, zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, avondvierdaagse en eindfeest. Om deze activiteiten te financieren vraagt de ouderraad een (vrijwillige) bijdrage aan de ouders van 20 euro per kind per jaar.

Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders.

Vergaderdata kunt u vinden in de maandkalender. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Leden van de ouderraad zijn:

Kim de Witte                        Voorzitter
Miranda de Kraker              Penningmeester
Melanie Muller                     Vice-voorzitter
Cindy Meulblok                    Sercretaris
Carolina Simpelaar              Lid
Bjorn de Haan                      Lid
Marleen Eelkema                 Lid
Madelon van de Bergh       Lid
Angela van den Bergh        Lid
Irene Feij- Schriemer           Lid
Tamara Wedervoort            Lid
Sanne Reiter- Steyn            Lid