De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ongeveer 14 leden. Alle leden worden gekozen door de ouders. Vanuit het schoolteam zijn er twee adviserende leden. Zij organiseren diverse activiteiten op school, zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, avondvierdaagse en eindfeest. Om deze activiteiten te financieren vraagt de ouderraad een (vrijwillige) bijdrage aan de ouders van 20 euro per kind per jaar.

Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders.

Vergaderdata kunt u vinden in de maandkalender. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Leden van de ouderraad zijn:

Kim de Witte – Voorzitter
Gijs van Kessel – Penningmeester / Vice-voorzitter
Cindy Meulblok – Secretaris
Angela van den Bergh
Irene Feij-Schriemer
Nadja van Manen
Emma de Winter
Linda van Dorst
Maaike van der Male
Boris Peeters