Schooltijden

Reguliere schooltijden met ingang van het schooljaar 2021-2022

Wij verwachten na de schoolvakantie niet meer gehouden te worden aan gespreide begin- en eindtijden (mocht dat wel zo zijn, dan wordt u daar tijdig over geïnformeerd). De lestijden worden dan ook vanaf 6 september 2021 voor alle kinderen alsvolgt:

Maandag: 8.30- 14.45 uur
Dinsdag: 8.30- 14.45 uur
Woensdag: 8.30- 12.15 uur
Donderdag: 8.30- 14.45 uur
Vrijdag:  De Startgroep t/m de groepen 4 8.30- 12.00 uur
De groepen 5 t/m 8 8.30- 14.45 uur

De deur van de school zal om 8.15 open zijn, om 8.30 beginnen alle lessen.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben 8 vrijdagochtenden geen les. De kinderen in de bovenbouw hebben deze dagen gewoon school. De data staan vermeld bij het vakantierooster.

Tijdens de ochtenduren hebben de kinderen 15 minuten pauze. De middagpauze duurt drie kwartier, in deze tijd wordt gegeten en buitengespeeld.

Regels voor aanvang en einde schooltijd.

Op school willen we graag een goed contact met de kinderen. Daarom hebben we een inloopkwartier ingevoerd. Kinderen en ouders mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. Kinderen die liever op het plein spelen mogen dat natuurlijk ook; er is een pleinwacht aanwezig.  De groepen waarvan de leerkracht pleinwacht heeft mogen niet eerder naar binnen.

Bij de eerste bel, vijf minuten voor aanvang van de les gaan de kinderen naar binnen. Bij de tweede bel beginnen de lessen en verwachten we dat ouders het lokaal van hun kind verlaten.

Na de eindtijd gaan de kinderen naar huis. Indien een kind langer op school blijft, wordt er telefonisch contact opgenomen met de ouders.