Schooltijden

Vanwege het coronavirus hebben wij gewijzigde schooltijden. De schooltijden voor het schooljaar 2020- 2021 zijn:

Bovenbouw (de groepen 5 t/m 8)
Maandag + Dinsdag + Donderdag + Vrijdag
Shift 1: 8.15-14.15  6A + 6B + 8A + 8B
Shift 2: 8.25-14.25  5A + 5B + 7A + 7B

Woensdag
Shift 1: 8.15-11.45  6A + 6B + 8A + 8B
Shift 2: 8.25-11.55  5A + 5B  + 7A + 7B

Onderbouw (de groepen 1 t/m 4)
Maandag + Dinsdag + Donderdag
Shift 1: 8.15-14.15  BA + BB + BC + BD
Shift 2: 8.25-14.25  3A + 3B + 4A + 4B
Shift 3: 8.35-14.35  Startgroep

Woensdag + Vrijdag
Shift 1: 8.15-11.45  BA + BB + BC + BD
Shift 2: 8.25-11.55  3A + 3B + 4A + 4B
Shift 3: 8.35-12.05  Startgroep

Meer over de schooltijden:
*Zoals u ziet is de derde shift er alleen voor de kinderen van de Startgroep. We vinden het van belang dat deze hele jonge kinderen in betrekkelijke rust naar school kunnen komen en naar huis kunnen gaan.
*Voor alle duidelijkheid: De kinderen van de onderbouw lunchen op woensdag en vrijdag dus niet op school, maar thuis. Voor de bovenbouwkinderen geldt dat alleen voor de woensdag.
*Bij een nieuwe uitbraak van het virus kan er -afhankelijk van wat de regering de scholen oplegt- gekozen worden voor een ander model.

Meer informatie over het continurooster, schooltijden en de organisatie van brengen en halen vindt u hier.

Reguliere schooltijden

Groep 1 tot en met 8:
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Uitzonderingen:
Woensdag:
Groep 1 tot en met 8 tot 12.15 uur.
Op woensdagmiddag hebben alle kinderen vrij.

Vrijdag:
Groep 1 tot en met 4: Vrijdagmiddag geen les.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben 8 vrijdagochtenden geen les. De kinderen in de bovenbouw hebben deze dagen gewoon school. De data staan vermeld bij het vakantierooster.

Tijdens de ochtenduren hebben de kinderen 15 minuten pauze.

Regels voor aanvang en einde schooltijd.

Op school willen we graag een goed contact met de kinderen. Daarom hebben we een inloopkwartier ingevoerd. Kinderen en ouders mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. Kinderen die liever op het plein spelen mogen dat natuurlijk ook; er is een pleinwacht aanwezig.  De groepen waarvan de leerkracht pleinwacht heeft mogen niet eerder naar binnen.

’s Middags is er geen inloopkwartier. In geval van slecht weer mogen de kinderen wel naar hun eigen lokaal.

Zowel ’s morgens als ’s middags geldt: bij de eerste bel, vijf minuten voor aanvang van de les gaan de kinderen naar binnen. Bij de tweede bel beginnen de lessen en verwachten we dat ouders het lokaal van hun kind verlaten.

Na de eindtijd gaan de kinderen naar huis. Indien een kind langer op school blijft, wordt er telefonisch contact opgenomen met de ouders.