Schooltijden

Groep 1 tot en met 8:
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Uitzonderingen:
Woensdag:
Groep 1 tot en met 8 tot 12.15 uur.
Op woensdagmiddag hebben alle kinderen vrij.

Vrijdag:
Groep 1 tot en met 4: Vrijdagmiddag geen les.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben 8 vrijdagochtenden geen les. De kinderen in de bovenbouw hebben deze dagen gewoon school. De data staan vermeld bij het vakantierooster.

Tijdens de ochtenduren hebben de kinderen 15 minuten pauze.

Regels voor aanvang en einde schooltijd.

Op school willen we graag een goed contact met de kinderen. Daarom hebben we een inloopkwartier ingevoerd. Kinderen en ouders mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. Kinderen die liever op het plein spelen mogen dat natuurlijk ook; er is een pleinwacht aanwezig.  De groepen waarvan de leerkracht pleinwacht heeft mogen niet eerder naar binnen.

’s Middags is er geen inloopkwartier. In geval van slecht weer mogen de kinderen wel naar hun eigen lokaal.

Zowel ’s morgens als ’s middags geldt: bij de eerste bel, vijf minuten voor aanvang van de les gaan de kinderen naar binnen. Bij de tweede bel beginnen de lessen en verwachten we dat ouders het lokaal van hun kind verlaten.

Na de eindtijd gaan de kinderen naar huis. Indien een kind langer op school blijft, wordt er telefonisch contact opgenomen met de ouders.