Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie Maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede Vrijdag Vrijdag 15 april 2022
Tweede Pasen Maandag 18 april 2022
Meivakantie Maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart Donderdag 26 mei 2021 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie Maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Vrije dagen 2021-2022

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben bovendien 8 vrijdagochtenden geen les. De kinderen in de bovenbouw hebben deze dagen gewoon school.

De data zijn:

2021
1 oktober
19 november
10 december

2022
4 februari
25 februari
25 maart
17 juni
1 juli

Dinsdag 17 mei alle kinderen vrij i.v.m. Archipel Personeelsdag (dit was dinsdag 5 oktober, maar deze is verzet).

Dinsdag 7 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het schoolteam

In de loop van het schooljaar wordt er nog een vrije dag voor de onderbouw bekend gemaakt i.v.m. de sportdag van de bovenbouw. Op dit moment is deze datum nog niet bekend.